Bönnekamp logo

Proszę skontaktuj się z nami


Siedziba główna w Europie

ATB Automation
Vermogenweg 109
NL-3641 SR MIJDRECHT
NiderlandySzczegóły kontaktu:

Numer telefonu +31 297 28 58 21
info@bonnekamp.eu.com


Dealerzy

Belgia:

ATB Automation

P. Basteleusstraat 2 - Unit 11
B-1600 SINT-PIETERS-LEEUW
BELGIA

 

Numer telefonu: +32 2 588 80 05
info@bonnekamp.eu.com
www.atbautomation.eu

Niemcy:

Industrievertretung MIEBACH GmbH

Landsberger Strasse 10
D-51491 OVERATH
NIEMCY

 

Numer telefonu: + 49 2206 1424
info@iv-miebach.de
www.iv-miebach.de

Irlandia:

Köbo (UK) Ltd.

Ketten House/Leestone Road
Sharston Industrial Area
GB-M22 4RB MANCHESTER
ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO

Numer telefonu: +44 161 4919840
info@kobo.co.uk
www.kobo.co.uk

Luksemburg:

ATB Automation

P. Basteleusstraat 2 - Unit 11
B-1600 SINT-PIETERS-LEEUW
BELGIA

 

Numer telefonu: +32 2 588 80 05
info@bonnekamp.eu.com
www.atbautomation.eu

Hiszpania:

TRACSA

Avda. Mistral, 41- 43
E-08015 BARCELONA
HISZPANIA

 

Numer telefonu: + 34 934 246 261
info@tracsa.com
www.tracsa.com

Niderlandy:

ATB Automation

Vermogenweg 109
NL-3641 SR MIJDRECHT
NIDERLANDY

 

Numer telefonu +31 297 28 58 21 
info@bonnekamp.eu.com
www.atbautomation.eu

Zjednoczone Królestwo:

Köbo (UK) Ltd.

Ketten House/Leestone Road
Sharston Industrial Area
GB-M22 4RB MANCHESTER
ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO

Numer telefonu: +44 161 4919840
info@kobo.co.uk
www.kobo.co.uk

Inne kraje:

Bönnekamp szuka partnerów dystrybucyjnych.
Zainteresowany? Proszę się skontaktować:

Gerwin Ratz
kierownik mechaniki handlu

Numer telefonu: +31 297 38 05 50
info@bonnekamp.eu.com

ładuj

Szukaj

ładuj